Home
Curriculum vitae
Boeken
Nederlandstalige publicaties
Publications in English
Meetinstrumenten
Contact
 
  Welkom

Information for users of this website


This website is primarily intended for Dutch users. However, on the Publications in English page, almost all of the website author's international publications are available for free download. The page Meetinstrumenten (Measurement instruments) provides both Dutch and English information on relevant measuring instruments for forensic psychiatry. This information can be downloaded for free. A German version of the PFS-AV can also be found on this page.

Below is a Dutch introduction of the website author, followed by an English one.

Introductie
 

Dr. Ruud H.J. Hornsveld (1946) was tot de zomer van 2022 klinisch psycholoog en supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en verbonden aan de afdeling Psychiatrie van Erasmus MC te Rotterdam. Ruud was van 1augustus 1997 tot 1 augustus 2013 als klinisch psycholoog/wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan FPC de Kijvelanden (thans Fivoor geheten) te Poortugaal.

Ruud houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van behandelprogramma’s voor (seksueel)gewelddadige delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten, zowel volwassenen als adolescenten. Voor het onderzoek naar het effect van dergelijke programma’s analyseert hij niet alleen de psychometrische eigenschappen van bestaande meetinstrumenten, maar ontwikkelt hij ook nieuwe instrumenten voor verschillende dynamische criminogene factoren. Voor zijn dissertatie over de ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie ontving hij in 2008 de prof. Dr. P.E. Boekeprijs. Deze studie werd van 2002 tot 2005 gesubsidieerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ruud publiceert regelmatig over zijn werk in nationale en internationale vaktijdschriften. Daarnaast geeft hij draai- en werkboeken uit van behandelprogramma’s voor (seksueel) gewelddadige delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten. In 2018 publiceerde hij een overzicht van bruikbare meetinstrumenten voor de forensische psychiatrie (zie pagina Boeken).

Introduction
 

Ruud H. J. Hornsveld, Ph.D. (1946) was until the Summer of 2022 a registered clinical psychologist and supervisor of the Association for Behavioral and Cognitive Therapy (VGCt) and affiliated with the Department of Psychiatry at Erasmus MC in Rotterdam. Ruud was from 1augustus 1997 to August 1, 2013 as a clinical psychologist/scientific researcher associated with FPC Kijvelanden at Poortugaal, Netherlands.

Ruud is principally engaged in the development of treatment programs for (sexually) violent offenders or forensic psychiatric patients, both adults and adolescents. For research on the effect of such programs, he not only analyzes the psychometric properties of existing assessment instruments, but also develops new assessment instruments for different dynamic criminogenic factors. For his dissertation on the development and evaluation of Aggression Control Therapy in 2008, he received the prof. P.E. Boeke prize. This study was from 2002 to 2005 funded by the Research and Documentation Centre (WODC) of the Ministry of Justice and Security. Ruud regularly publishes books and articles in national and international journals. He also publishes manuals and workbooks of treatment programs for (sexually) violent offenders or forensic psychiatric patients.